Spring naar inhoud

Email Disclaimer

De informatie opgenomen in dit e-mail bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht daarna te vernietigen.

RTTech SolutionsĀ is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan.